Bazén

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Postižený zaměstnanec provedl měření hodnoty pH bazénu, a protože bylo nutné tuto hodnotu upravit, odešel do strojovny k plastovému barelu s kyselinou sírovou. Z tohoto barelu odčerpal pomocí ruční pumpičky 5 litrů kyseliny do plastové nádoby se šroubovaným uzávěrem a s tou se vydal k bazénu. Při stoupání do schodů pravděpodobně uhodil nádobou o schod, přičemž došlo k vystříknutí kyseliny na jeho pravou ruku. Plastová nádoba byla nalezena bez viditelných známek poškození, jejíž uzávěr ležel pod schody ve vzdálenosti cca 1,2 m také nepoškozen. Lze předpokládat, že nádoba nebyla řádně uzavřena, resp. Její uzávěr byl na hrdle pouze položen, popř. našroubován na hrdlo nádoby přes závit, čímž došlo v okamžiku nárazu k jeho uvolnění. Po potřísnění utíkal postižený do sprchy a následně se sám odebral k lékaři. Dů…

Sloupová vrtačka

  • Zveřejněno: 15.11.2011

V inkriminovaný den pracoval postižený na sloupové vrtačce teprve počtvrté. Byl mu předveden způsob zapínání a vypínání stroje, způsob výměny nástrojů v rychloupínacím zařízení vrtačky, upínání obrobku v přípravku. Postižený byl ustrojen v pracovní kombinéze, přes kterou měl svetr. Obrábění obrobku se skládá z pěti operací /vrtání, vyhrubování, zahlubování, vystružování a srážení hran). V osudný okamžik postižený vyměňoval záhlubník za výstružník. Záhlubník uchopil do levé ruky a pravou rukou zvedl objímku rychloupínacího zařízení a zasunul nástroj. Rukávy svetru, který měl oblečen na kombinéze z toho důvodu, že se mu nevešel pod kombinézu, si často vyhrnoval, protože mu sklouzávaly. Ve chvíli, kdy uchopil záhlubník, se rukáv svetru na levé ruce svezl k zápěstí a po zasunutí nástroje a jeho uchycení do …

Zasypání ve výkopu

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Místem úrazu je výkop stavební rýhy pro kanalizační potrubí stoky. Obsluhou rýpadla Komatu PW 14 byl proveden výkop rýhy v délce cca 4 m od místa, kde bylo předešlého dne osazeno potrubí. Pak spustil do výkopu první ocelovou pažící desku, a to na pravé straně výkopu (tj. blíže přilehlému domu). Po zatlačení pažící desky do dna sestoupili po žebříku do výkopu dva pracovníci, aby urovnali dno výkopu v místě spuštění druhé pažící desky. Postižený upravoval dno výkopu na protější straně výkopu od uložené první pažící desky a druhý pracovník se v této době nacházel ve výkopu v místě uloženého potrubí. V té době došlo náhle k sesunutí zeminy na levé straně výkopu. Pracovník byl zeminou zasypán do výšky cca 0,9 m (přibližně do výšky pasu). Spolupracovníci pomocí rukou a krumpáče ihned začali vypro…

Pád horniny

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Postižený pracovník dostal pokyn k výkonu pracovní činnosti pomocníka střelmistra při provádění trhacích prací malého rozsahu (dále TPMR) k sekundárnímu rozpojování nadměrných kusů horniny v rozvalu nacházejícím se na patě těžební stěny (těžebního řezu) na pracovní plošině etáže. Postižený tuto pracovní činnost prováděl od počátku směny pod vedením střelmistra společně s dalšími pracovníky organizace. Práce byly prováděny ve vymezeném manipulačním prostoru na rozvalu nacházejícím se na patě těžební stěny na pracovní ploše etáže. Najednou došlo k uvolnění horniny z těžební stěny a jejímu pádu do prostoru pracoviště (rozvalu). V tomto kritickém okamžiku se na pracovišti nacházel střelmistr a tři pomocníci střelmistra. Uvolnění horniny bylo zpozorováno střelmistrem, který spolupracovníky varoval výkřikem: „Pozor…

Odstraňování stavebního odpadu

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Na podlaze 2. NP probíhala pokládka vyrovnávací betonové vrstvy na osazených stropních panelech. Při této činnosti se pracovníci přiblížili ke „hromádce“ dřevěných prokladků. Postižený se proto rozhodl tyto vyhodit ven ze stavby. Aby se přesvědčil, že prokladky neshodí na zaměstnance pracující u míchačky a výtahu, přistoupil až na okraj obvodové zdi. V tomto místě se však nacházela patřičně nevytuhlá vrstva betonu, na které postižený uklouzl a ztratil rovnováhu. Následkem toho skočil ven ze stavby na okolní písčitý terén, který byl však důsledkem mrazivého počasí značně tvrdý. Po dopadu zjistil bolest na chodidlech. Později se ukázalo, že se jedná o zlomeniny patních kostí.

 
Příčina úrazu: Chybějící ochranné zařízení stavby
 
Zaměstnavatel jako dodavatel stavebních prací porušil zákoník práce tím…

Brusný kotouč

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Pracovníci měli za úkol vyrobit a na místě smontovat mostní konstrukci pro chodce nad železničními kolejemi. Konstrukci kvůli dopravě zhotovili po částech v dílně a přímo na místě ji pak čtyři pracovníci svařovali v celek. Svary bylo nutné obrousit, a proto použili rychloběžnou elektrickou brusku Bosch typ PWS 18-230 J o příkonu 1800 W. Když brousili, měli k dispozici brusný kotouč o průměru 200 mm. Brusné kotouče si vyměňoval každý pracovník sám, protože na to měl potřebnou kvalifikaci. Po obroušení spodních svarů si pracovník přistavil žebřík, ze kterého obrušoval konstrukci. Asi po dvou minutách, právě když ve vzdálenosti asi tři metry přecházel další spolupracovník, se brusný kotouč roztrhl. Jeden z jeho roztříštěných úlomků ho zasáhl do stehna pravé nohy a způsobil mu a přesekl mu tepnu.

 
 
Firma nep…