Studijně dokumentační středisko

Vážení badatelé, 

vzhledem k tomu, že Všeodborový archiv ukončí v roce 2021 svou činnost, nebudeme od 1. 3. 2021 přijímat žádné badatelské návštěvy. Materiály z působnosti Všeodborového archivu převezme Národní archiv a zaměstnanci Všeodborového archivu musí dokumenty na stěhování řádně připravit.  

Děkujeme za pochopení. 

 

Všeodborový archiv i Studijní knihovna odborů jsou umístěny v druhém patře budovy RADOST v místnostech č.  3-213 (vedoucí), 3-212 (archiv) a 3-211 (knihovna).

Badatelna archivu

Otevírací doba: středa-pátek 8:30 - 11:00 12:00 - 14:30
případně též dle dohody.

Tel: 234 462 727
E-mail: pokorny.jiri@cmkos.cz
Tel: 234 462 720
E-mail: kratinova.alzbeta@cmkos.cz

 

Posláním Všeodborového archivu je shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní materiál, dokumentující vývoj odborového hnutí v českých zemích (resp. Československu).

Všeodborový archiv slouží praktickým potřebám ČMKOS, svazů i základních odborových organizací (např. při dohledávání majetku, zjišťování dřívější organizační struktury nebo dokumentaci již učiněných rozhodnutí), vyřizuje oprávněné dotazy státních a jiných organizací, vychází všemožně vstříc zájemcům o dějiny odborů.

Všeodborový archiv se podílí na všestranné propagaci českého odborového hnutí; představuje rovněž jediné pracoviště, které se soustavně zabývá studiem historie odborů v českých zemích.

Fondy Všeodborového archivu představují unikátní svědectví o životě českého národa v moderní době, osvětlují politiku, sociální i kulturní vývoj. Tato skutečnost vedla k tomu, že archiv byl zařazen do kategorie archivů zvláštního významu (kam patří např. Archiv Národního muzea, Akademie věd, Kanceláře presidenta republiky apod.)

S Všeodborovým archivem je spojena také Studijní knihovna odborů, která nabízí přibližně 130000 svazků knih, zaměřených na problematiku dějin odborů, hospodářství nebo sociální politiku.

Odkazy: