Projekt EK
Network Proactive Management of Change and Restructuring
ČMKOS je jedním z partnerů v zahraničním projektu k problematice restrukturalizací v podnicích, spolu se SP ČR a MPSV.
 

Zadavatel: Evropská komise, GŘ Zaměstnanost, Sociální věci a Sociální začlenění
Výzva: VP/2011/008 Restructuring, well-being at work and financial participation
Doba realizace 1. 11. 2011 – 31. 10. 2012
Koordinátor a příjemce dotace: Association of Employers of Slovenia - ZDS (Slovinsko)
Partneři - Česká republika:
     Českomoravská konfederace odborových svazů
     Ministerstvo práce a sociálních věcí
     Svaz průmyslu a dopravy ČR

Partneři - Slovinsko: 
     ZSSS (odbory), ZRSZ (veřejné služby zaměstnanosti)
Partneři - Maďarsko: 
     MGYOSZ (konfederace zaměstnavatelů), MZSOSZ (odborová konfederace), LAB (veřejné služby zaměstnanosti), ILO Budapest

EU
BusinessEurope

Cíle projektu
- Ustanovení pevného partnerství sociálních partnerů k problematice proaktivních restrukturalizačních změn.
- Analýza hlavních průmyslových odvětví ve Slovinsku, Česku a Maďarsku týkající se očekávání v restrukturalizačních změnách.
- Vytvoření doporučení pro restrukturalizaci pro podniky na základě zjištění vyplývajících z analýzy a hloubkových interview.