Projekt ESF

„Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00006
Zkrácený název: Posilování sociálního dialogu - prevence násilí na pracovištích

Gestor projektu: MPSV ČR - (OP LZZ)

Předkladatel projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Partner: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)

Realizace projektu: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2012 (24 měsíců)

Náplň projektu: Stručná charakteristika projektu