Projekt

„Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců – iPodpora“

Název projektu: „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím
integrovaného systému podpory spolupráce
zástupců zaměstnanců – iPodpora“
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00014
Zkrácený název projektu: iPodpora
Gestor projektu: MPSV ČR – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Předkladatel projektu: Asociace samostatných odborů (ASO), www.asocr.cz
Partner: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), www.cmkos.cz
Realizace projektu: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2014

Náplň projektu: stručná charakteristika projektu