Projekt
„Posílení sociálního dialogu pro všechny zaměstnance - Důstojná práce - Česká republika“


Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

Financování projektu: projekt je financován z finančních mechanizmů EHP a Norských fondů

Předkladatel projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Partner projektu: Norská konfederace odborových svazů (LO)

Realizace projektu: 1. 12. 2012 – 31. 5. 2014 (6 měsíců)

 

Náplň projektu: stručný obsah projektu