Projekt ESF

„Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních odvětvových svazech ČMKOS a SPČR“

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00001
Zkrácený název: Posilování sociálního dialogu - Regiony v centru dění
Gestor projektu: MPSV ČR - (OP LZZ)
Předkladatel projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SPČR)
Realizace projektu: 1. 1. 2013 – 30. 6. 2015

Náplň projektu: stručný obsah projektu