Jak založit odborovou organizaci

Svoboda sdružovat se k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů je garantována v čl. 27 Listiny základních práv a svobod a v řadě ratifikovaných mezinárodních smluv. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví. Bližší podmínky pro vznik odborové organizace upravuje místo zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů., který byl zrušen k 1. lednu 2014, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jak se stát členem odborů

Jednotlivec svá práva prosadí jen těžko. Možnost sdružovat se v odborových organizacích dává zaměstnancům šanci obhájit svá práva mnohem efektivnějším způsobem.