Jednání Výkonného výboru EOK

  • Zveřejněno: 17.06.2014

Ve dnech 11. - 12. června se předseda ČMKOS J. Středula zúčastnil jednání Řídícího výboru a Výkonného výboru Evropské odborové konfederace (EOK), jichž je členem. V období 2014 - 2015 je rovněž jedním z místopředsedů EOK.
Výkonný výbor se na svém jednání mj. zabýval výsledky voleb do Evropského parlamentu, aktuálními otázkami evropského sociálního dialogu, postojem k vyjednávání Transatlantického partnerství pro obchod a investice (TTIP) a zahájil přípravy na sjezd EOK v roce 2015.

Skončila 103. Mezinárodní konference práce

  • Zveřejněno: 16.06.2014

Ve dnech 28. 5. – 12. 6. 2014 se v Ženevě konala výroční konference Mezinárodní organizace práce (MOP), jediné tripartitní organizace v systému OSN, jejímž posláním je utváření a přijímání pracovních norem ve formě úmluv či doporučení. Konference se zúčastnily delegace zastupujících vlády, zaměstnavatele a zaměstnance ze 165 členských zemí MOP. Za ČMKOS se jednání zúčastnila delegace vedená jejím předsedou Josefem Středulou.