Volební zasedání RROS ČMKOS MSK

  • Zveřejněno: 22.05.2014

Dne 13. května 2014 se v Karviné uskutečnilo volební zasedání Regionální rady odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje.

Zákonodárci na tripartitě

  • Zveřejněno: 24.07.2013

Po pouhých dvou týdnech od minulého zasedání svolal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák 24. 6. Radu hospodářské a sociální dohody (krajskou tripartitu) k projednání zhoršující se zaměstnanosti v kraji.

Tripartita u premiéra

  • Zveřejněno: 24.07.2013

Díky iniciativě hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka (ČSSD) proběhlo 19.7. v Praze setkání představitelů krajské tripartity (kraj, zaměstnavatelé a odbory) s premiérem Ing. Jiřím Rusnokem, ministrem práce a sociálních věcí Ing. Františkem Koníčkem a ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Jiřím Ciencialou, CSc. Předmětem jednání, kterého se zúčastnili na Úřadě vlády ČR kromě hejtmana také Dr.-Ing. Ján Fabián, generální ředitel OKD, a.s., Ing. Jan Březina, předseda Krajské hospodářské komory a Ing. Jaroslav Vlach, místopředseda RROS a SHO, byla složitá situace v regionu, kde vzhledem ke kritickému vývoji ve velké části podnikatelských a průmyslových subjektů, hrozí reálné nebezpečí prudkého růstu nezaměstnanosti, sociálního napětí a hospodářské katastrofy.

Mimořádná tripartita k zaměstnanosti

  • Zveřejněno: 10.06.2013

Na středu 5. 6. 2013 svolal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák mimořádné zasedání Rady hospodářské a sociální dohody MSK (krajskou tripartitu), aby s představiteli zaměstnavatelů a odborů projednal vážnou problematiku zaměstnanosti nejen ve společnosti OKD, ale v hutnictví, stavebnictví a v celém kraji. Po úvodních procedurách se ujal slova generální ředitel OKD a.s. Dr.-Ing. Ján Fabián, doplňovaný finanční ředitelkou Ing. Jarmilou Ivánkovou a podrobně seznámil členy RHSD s hospodářskou situací ve firmě a s nutností výrazných úsporných opatření v nákladech, aby se stále více neprohlubovala dosavadní hrozivá ztráta, způsobená prudkým propadem cen uhlí, levnými dovozy z USA a poklesem odběru při stagnaci průmyslu.