1. Regionální konference odborových organizací Karlovarského kraje

  • Zveřejněno: 29.10.2013

Program jednání:
1. Činnost Regionální rady ČMKOS v Karlovarském kraji, v krajské tripartitě RHSD, ve výborech a komisích Krajského úřadu. 
2. Problémy v odborových organizacích z regionálního pohledu – diskuze
3. Volby 2013
4. Různé

Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 6. 3. 2009

  • Zveřejněno: 01.04.2009

 

Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 6. 3. 2009
 
Program jednání:
       1. Host Mgr. Jiří Pilař, prezentace
       2. Informace z jednání poradních sborů ÚP
       3. Informace ze zasedání HSRS
       4. Informace o krajské tripartitě
       5. MEROR
       6. Kulaté stoly
       7. Ostatní, různé
  
Host:          Mgr. Jiří Pilař – bit CZ training
 
Přítomni: dle presenční listiny

Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 6. 2. 2009

  • Zveřejněno: 01.04.2009

 

 Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 6. 2. 2009
 
Program jednání :
       1. Zahájení jednání
       2. Informace z úřadů práce
       3. Informace z HSRS
       4. Stav vyjednávání krajské tripartity
       5. MEROR Bo-Ba
       6. Zajištění jednání kulatého stolu v Karlovarském kraji
       7. Informace z jednotlivých OS.
 
Přítomni: dle presenční listiny

Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 9. 1. 2009

  • Zveřejněno: 01.04.2009
Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 9. 1. 2009
 
Program jednání :
       1. Host Mgr. Jiří Pilař, prezentace
       2. Kulaté stoly
       3. RPC PZ, informace z ČMKOS
       4. Informace z jednání poradních sborů ÚP
       5. Informace ze zasedání HSRS
       6. MEROR
       7. Ostatní, různé
 
Host:          Mgr. Jiří Pilař – bit CZ training
 
Přítomni: dle presenční listiny