• Zveřejněno: 03.09.2015

Územní působnost

RROS ČMKOS Jihomoravského kraje  se sídlem v Brně působí ve všech okresech na území jižní Moravy.

Jihomoravský kraj je vymezen územím 7 okresů: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Rozlohou  719.555 ha. Ke konci roku 2013 zde žilo

1 131 000 obyvatel v  673 obcích.

Jihomoravský kraj s krajem Vysočina tvoří NUTS II. Na východě hraničí se Slovenskem a na jihu s Rakouskem.

 

Činnost RROS

 

 

V současné době má 21 členů z 18 odborových svazů působících v Jihomoravském kraji.

RROS zastupuje členy ČMKOS ve společných orgánech sociálních partnerů, státních orgánů a orgánů samosprávy v kraji. Aktivně se podílí na práci Krajské rady hospodářské a sociální dohody (tripartity).

V kraji zajišťuje zejména:

 

 

RROS má uzavřenu smlouvu o spolupráci s dolnorakouskými odbory (ÖGB-NÖ a AK-NÖ). Spolupráci napomáhá Kancelář spolupráce odborů jižní Moravy a Dolního Rakouska se sídlem v DOS, Malinovského nám. 4, 660 87 Brno, tel.: +420 542 139 407.

Odborové svazy sdružené v regionální radě

 • OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

 • OS ECHO

 • OS KOVO

 • OS STAVBA ČR

 • OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství ČR

 • OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

 • NOS pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných odvětví Čech a Moravy

 • OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 • OS pracovníků obchodu

 • OS státních orgánů a organizací

 • OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

 • OS zdravotnictví a sociální péče ČR

 • ČMOS pracovníků školství

 • ČMOS civilních zaměstnanců armády

 • OS dopravy

 • OS pracovníků kultury a ochrany přírody OSPKOP          

 • Unie profesionálních zpěváků 

 • OS pracovníků knihoven