• Zveřejněno: 11.01.2017
  • Autor: Bohumil Čáp

Ve čtvrtek 12. ledna začíná interentový kurz věnovaný globálním dodavatelským řetězcům. Kurz je zdarma a v angličtině. (https://iversity.org/en/courses/decent-work-in-global-supply-chains)Podle UNCTAD (organizace OSN) se 80 % obchodu uskuteční v rámci globálních dodavatelských řetězců a je spojený s nadnárodními korporacemi. Mocné nadnárodní korporace, které tyto globální řetězce ovládají, nastavují "pravidla hry" současného systému globální produkce. Pro většinu pracujících tento systém výroby znamená chudinské mzdy, nadměrnou pracovní dobu, nebezpečná pracoviště a potlačování práv pracujících vytvářet demokratické odbory, nebo do nich vstupovat.

Tento kurz nabízí kombinaci video přednášek a rozhovorů, četby, online zdrojů a cvičení, kterými získá účastník znalosti a praktické dovednosti k prosazování důstojné práce v globálních dodavatelských řetězcích. 

Kurz začíná živou diskusí na Facebooku s profesorem Markem Annerem 12. ledna ve 14:00. (https://www.facebook.com/events/370969809911625/)