• Zveřejněno: 15.11.2017

 

  • Hrozí bankovnímu a pojišťovacímu sektoru další krize?
  • V jaké kondici jsou zdravotní pojišťovny?
  • Proč zaměstnavatelé nechtějí uzavřít Kolektivní smlouvu vyššího stupně.

Roční příjmy zaměstnanců bank a pojišťoven stále klesají, odbory požadují nápravu!


Praha, 14. listopadu 2017 – Předsednictvo Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví rozhodlo o vyhlášení stávkové pohotovosti v celém sektoru bankovnictví, pojišťovnictví a zdravotních pojišťoven.

Čtrnáct měsíců kolektivního vyjednávání byla dostatečně dlouhá doba na dohodu. Ze strany zaměstnavatelů nebyla ochota ke konstruktivnímu jednání, zaměřili se pouze na odmítání návrhů odborů na změny v kolektivní smlouvě vyššího stupně (KSVS). Ta je s malými obměnami prodlužována více než 20 let. Vzhledem k dynamice rozvoje nových technologií a k situaci na trhu práce odbory navrhují změny, které by pomohly personálně stabilizovat sektor.

Poslední dva roky provází finanční sektor velmi vysoká fluktuace zaměstnanců, a to odchodem zkušených zaměstnanců mimo sektor. Hlavními důvody jsou neúměrně vysoký tlak na výkon a stále se zvyšující množství a tempo práce. Požadavky na zvyšování kvalifikace bez možnosti volna na studium. Sektor finančnictví je, dle údajů Mobbing Free Institutu, čtvrtým nejhůře hodnoceným odvětvím v ČR z hlediska mobbingu a bossingu. Sektor finančnictví v ČR se potýká s nejvyšším rozdílem mezi mzdovým ohodnocením mužů a žen, a to přes 40 % v neprospěch žen. Zaměstnanci kritizují firemní kulturu a hromadně odcházejí, což se projevuje na kvalitě obsluhy klientů, především na pobočkách. Každý den subjekty tohoto sektoru, poptávají více než 700 zaměstnanců. I přes tuto skutečnost společnosti vykazují zvyšující se zisky, a to právě na úkor přetěžovaných zaměstnanců.

Zástupci zaměstnavatelů nemají skutečný zájem, aby v kolektivní smlouvě vyššího stupně byly provedeny prospěšné změny. Managementy subjektů mají mlhavou představu o tom, jak probíhá dialog na této úrovni.
OS peněžnictví a pojišťovnictví požaduje konstruktivní sociální dialog na všech úrovních, který povede k uzavření KSVS. Ta by měla zahrnovat opatření k personální stabilizaci sektoru ze strany managementů, investice do vzdělávání zaměstnanců a navýšení mezd, aby odpovídaly ziskům, případně skutečné kondici firem.

S veškerými dotazy se, prosím obracejte přímo na předsedu OSPPP


Bc. František Hupka
Telefon: 602 217 016
E-mail: hupka.frantisek@cmkos.cz

 

Přílohy: