• Zveřejněno: 10.06.2016

Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost. To je hlavní sdělení kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017 má čtyři hlavní cíle:

  1. propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života,
  2. předcházet zdravotním problémům po celou dobu pracovního života,
  3. zprostředkovávat zaměstnavatelům a zaměstnancům možnosti řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a
  4. podporovat výměnu informací a správné praxe.