• Zveřejněno: 17.05.2016

Českomoravská konfederace odborových svazů plně podporuje iniciativu ČMOS  pracovníků školství - Konec levných učitelů, která má připomenout nejen odpovědným politikům, ale i veřejnosti, proč je pro současné a budoucí generace důležité, aby naše děti a studenty vzdělávali kvalitní, slušně placení a motivovaní učitelé. Oceňuje, že kampaň už získává podporu veřejnosti – studentů i rodičů, protože ti sami si uvědomují, že pedagogové učí za podmínek, v nichž by oni sami nepracovali. Požadavek školských odborů, které chtějí pro učitele i nepedagogické pracovníky v roce 2017 vyšší platy, a to minimálně o deset procent, má podporu i ministryně školství K. Valachové.

ČMKOS odmítla politiku levné práce, nízké mzdy a platy nejsou perspektivou pro Českou republiku. Odborové svazy sdružené v ČMKOS si solidárně uvědomují, že každé zvýšení výdělků jak v průmyslové, tak rozpočtové sféře, přispívá k našemu cíli - důstojnému odměňování českých zaměstnanců,“ uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS, na dnešním jednání Rady ČMKOS.

V Praze 16. 5. 2016

 

Přílohy: