• Zveřejněno: 15.07.2016

Českomoravská konfederace odborových svazů vyjadřuje jménem českých pracujících zděšení a hluboký zármutek nad obětmi teroristického útoku v Nice. Naše solidarita stojí v první řadě s lidmi, kteří stále bojují o život, s lidmi, kteří si ponesou následky po zbytek života, s rodinami, které ztratili své milované, s jejich přáteli a kolegy - našimi bratry a sestrami, kolegy odboráři, přáteli. Podporu a vděčnost vyjadřujeme i zdravotnímu, administrativnímu a bezpečnostnímu personálu, který se v napjaté situaci musí vypořádat s následky masakru.

V temných chvílích, jako je tato, je důležité dodávat si navzájem síly a jít dál, protože pokračovat v každodenním životě se zdá být ten nejtěžší úkol.

Útoky v Nice jsou útokem proti nám všem - našim životům, důstojnosti, integritě, toleranci. Jsou to útoky proti našim základním hodnotám - demokracii, svobodě, solidaritě. Musíme zůstat jednotní a bok po boku prosazovat naše společné hodnoty - mír, solidaritu, přátelství. To je jediná odpověď na tyto strašlivé události. Jsme s Vámi.

Přílohy:
Nice.pdf 248 kB