• Zveřejněno: 08.03.2016
Mezinárodní den žen je historicky velmi významný svátek připomínající úsilí žen za dosažení rovnoprávného postavení. „V praxi stále není naplněna rovnost žen a mužů v řadě oblastí. Jedním z nejhorších ukazatelů je rozdíl mezd a platů mezi ženami a muži, který je u nás 22%, tedy jeden z nejvyšších v EU,“ říká Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS.
 
ČMKOS se přidává ke kampani Evropské odborové konfederace (EOK), která se u příležitosti MDŽ zaměřuje na jeden z důvodů nízkého hodnocení práce žen: je prokázáno, že v profesích či odvětvích, kde pracují zejména ženy, panují nízké mzdy.
 
Jak dokládají evropské statistiky, např. ve školství a ve zdravotní péči pracuje 80% žen, podobně ženy převažují v pohostinství, administrativě, úklidových službách, oblasti péče. Mezi odvětvími s převahou žen a těmi, kde je více mužů, vznikají pomyslné „skleněné zdi“, které brání ženám dostat se k  lepším výdělkům. EOK vyzývá k odstranění těchto bariér, aby se zvětšily šance žen na získání lepších pozic na trhu práce, a tím i vyšší životní úrovně.
 

ČMKOS i v této souvislosti odkazuje na kampaň, kterou vede spolu s členskými odborovými svazy proti levné práci v České republice, přirozeně i proti nepřijatelné nerovnosti příjmů žen a mužů. „Zároveň usilujeme o přijetí opatření, která povedou ke snadnějšímu sladění pracovního, rodinného a soukromého života, k tomu, aby ženy měly snazší návrat do zaměstnání po mateřské či rodičovské dovolené, aby nemusely přijímat nejistou práci a aby se zlepšily jejich pracovní podmínky. I proto stojí za připomenutí dnešní Mezinárodní den žen,“ uzavírá Radka Sokolová.

 

  • Zdroj: cmkos.cz