• Zveřejněno: 19.05.2017
Dne 18. května 2017 se v Braunově domě (Karlovo náměstí 24) uskutečnila mezinárodní konference "Genderový rozměr digitalizace práce".
 
Ve fungování společnosti dochází vlivem zavádění technologických inovací ke změnám, které bývají nazývány revolučními. V souvislosti s velkými proměnami v hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak konkrétních pracovních podmínek a procesů. Konference se zaměří na otázku, do jaké míry tyto změny reprodukují či dokonce zesilují stávající nerovnosti mezi muži
a ženami na trhu práce a kde jsou naopak ve stávajícím vývoji příležitosti k tomu využít změn k nabourání genderově diskriminačních praxí a nerovného zacházení.
 
Přílohy: