• Zveřejněno: 06.01.2016

V Paříži se dne 7. ledna 2016 koná akce Evropské odborové konfederace (EOK)  jako výraz solidarity a projevu důrazného odporu vůči teroristickým útokům. Zúčastní se jí členské organizace EOK i zástupci Mezinárodní odborové konfederace.

Akce je jednoznačnou podporou evropských hodnot - tedy míru, demokracie, ekonomického rozvoje, rovnosti a důstojných pracovních míst. Pouze řešením otázek nezaměstnanosti, vyloučení, chudoby a nerovnosti a zlepšováním integrace a začlenění je možné předcházet podobným útokům.

Předseda ČMKOS Josef Středula v této souvislosti zaslal dopis velvyslanci Francouzské republiky v ČR a ujistil ho, že ČMKOS se bude i nadále zasazovat o udržení a posilování základních hodnot, na kterých Evropa stojí - tedy míru, demokracie, lidské důstojnosti a sociální spravedlnosti.