IG Metall sílí a zaměřuje se na digitalizaci a vzdělávání

  • Zveřejněno: 28.01.2019
Ze zahraničí Největší německý odborový svaz IG Metall na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem oznámil, že na konci roku 2018 sdružoval 2 270 595 lidí. To je o 8 000 více než v roce 2017. Do odborů vstoupilo 133 165 lidí, kteří nejenom vyrovnali přirozený úbytek (odchody do důchodu atd.) a vystoupení z odborů, ale přispěli k dalšímu růstu této odborové organizace. 

České podniky se stále více opírají o cizince

  • Zveřejněno: 28.01.2019
Každý desátý zaměstnaný v ČR je cizí státní příslušník Více než desetinu zaměstnanosti v Česku tvoří lidé s cizím státním občanstvím. Mezi zaměstnanci jich nejvíce pracuje ve zpracovatelském průmyslu, často prostřednictvím agentur práce. Polští občané se mimoto hojně uplatňují v těžbě a dobývání, rumunští v informačních a komunikačních činnostech, bulharští v dopravě a ukrajinští v zemědělství, obchodě a ve zdravotní a sociální péči.

Proč „nízká česká produktivita“ přináší vysoké zisky?

  • Zveřejněno: 28.01.2019
Česká ekonomika se musí vymanit z pasti podbízení se nízkými mzdami Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý velmi rád „shovívavě“ kárá odbory a tvrdí, že požadavky na růst mezd nemají podložené odpovídajícím růstem produktivity práce. Rád bych připomněl, že on byl na začátku transformace u toho, když byla založena konkurenceschopnost české ekonomiky na nízkých mzdách, ne na technologickém pokroku, ne na kvalitě české práce a českých výrobků, ale pouze na podbízení se nízkými mzdami. Bohužel toto prvotní nastavení stále přetrvává, a to nejen v české ekonomice, ale bohužel i v hlavách některých lidí.

Novelou Sněmovna otevírá dveře politizaci státní správy

  • Zveřejněno: 25.01.2019
Pavel Bednář: Zdravý rozum v Poslanecké sněmovně tentokrát nezvítězil Odbory kritizovanou novelu zákona o státní službě poslanci ve středu odpoledne (23. 1. 2019) schválili. „Bohužel tentokrát v Poslanecké sněmovně zdravý rozum nezvítězil, ba naopak! Jsem zklamán z těch poslanců, kteří přehlasovali odmítavé stanovisko Senátu k novele. Opět politika zvítězila. Je to návrat k politizaci státní správy a možná i k postupné její destabilizaci!“ reagoval předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář bezprostředně po schválení.

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019

  • Zveřejněno: 24.01.2019
Právní servis speciál V médiích jsme zaznamenali, že se opět měnila výše minimální mzdy. Kolik tedy nyní činí a v čem všem a jak konkrétně se to projeví?