Jde o demokratický a sociální charakter transformace

  • Zveřejněno: 19.03.2019
Prohlášení IG Metall:   Předsednictvo IG Metall vydalo 19. 3. 2019 prohlášení, v němž vyzývá členy této největší oborové odborové organizace, aby se v sobotu 29. června zúčastnili celostátní manifestace, která se uskuteční u Braniborské brány v Berlíně.