Není čas otálet. Mimořádná doba potřebuje mimořádná opatření

  • Zveřejněno: 18.03.2020
Je třeba okamžitě začít vytvářet pro českou ekonomiku masívní podpůrný systém, který pomůže české ekonomice, českým zaměstnancům, českým podnikatelům i všem občanům České republiky překlenout toto nelehké období.

Novým předsedou OS HGN Rostislav Palička

  • Zveřejněno: 13.03.2020
Horníci, geologové a naftaři volili nové vedení, řešili dopady útlumu těžby v regionech V lázeňském městě Luhačovice se v první polovině března uskutečnil IX. sjezd Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS HGN). Sjezd zvolil nové vedení a přijal cíle organizace do roku 2024.

Zvyšuje se životní i nezabavitelné minimum

  • Zveřejněno: 11.03.2020
Vláda s účinností od 1. dubna 2020 zvýší životní minimum jednotlivce o 450 korun na 3860 korun. Zároveň rozhodla s účinností od 1. července 2020 o podstatném zvýšení částky nezabavitelného minima, kterou exekutor nesmí dlužníkovi srazit z čisté mzdy.

Josef Středula na sjezdu OSPPP: Nejsme Klondike

  • Zveřejněno: 05.03.2020
Dnes se v Kongresovém sálu Hotelu Olšanka koná VII. sjezd Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.