Kdo platí povinnou zdravotní prohlídku?

  • Zveřejněno: 11.02.2019
Zaměstnavatel mě poslal na povinnou periodickou prohlídku k mé praktické lékařce, ačkoli dřív jsme chodili vždy všichni k jednomu závodnímu lékaři, kterého si zaměstnavatel platil. Kdo bude prohlídku platit v tomto případě?

Až 10 % procent míst ve státní správě má být zrušeno

  • Zveřejněno: 11.02.2019
OS SOO: Rušení míst není možné bez důkladné analýzy   Ministerstvo financí vyslalo v minulých dnech signál, že hodlá přistoupit k rušení míst ve státní správě, a to až o 10 %. Záměr odůvodňuje úsporou finančních prostředků. Závažný krok však nemůže být podle odborů proveden bez podrobné analýzy potřebnosti konkrétních míst.

Studenti technických oborů vidí budoucnost ve zvyšování mezd

  • Zveřejněno: 08.02.2019
Mladí a začnající vnímají stav průmyslu hůře než lidé z praxe   Podle 84 % manažerů průmyslových firem se českému průmyslu vede ve srovnání se zahraničím dobře. S tím souhlasí ale jen 59 % studentů technických oborů. Naopak podle 41 % z nich průmysl stagnuje nebo se propadá. Obě skupiny vnímají jako největší problém nedostatek kvalifikovaných pracovníků i lidí obecně.

Rozpočty sociálního zabezpečení jsou stabilní

  • Zveřejněno: 07.02.2019
Vývoj příjmů a výdajů na sociálním zabezpečení na konci loňského roku Od ledna do prosince loňského roku bylo na pojistném na sociální zabezpečení  vybráno 480,1 mld. Kč, naproti tomu na důchodech a dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno 457,5 mld. Kč. Inkaso pojistného na důchodové pojištění činilo za loňský rok téměř 445,5 mld. Kč. Výdaje na důchody činily necelých 423,5 mld. Kč...

Novým předsedou OS Stavba ČR Pavel Zítko

  • Zveřejněno: 05.02.2019
VIII. SJEZD OS STAVBA ČR přijal rezoluce ke kolektivnímu vyjednávání a pracovnímu právu Pod heslem Život – práce – spravedlnost se na počátku února v Praze konal dvoudenní VIII. sjezd OS Stavba ČR. Prvního dne se uskutečnily volby vedení. Novým předsedou OS se stal dosavadní místopředseda OS Pavel Zítko.

Na sociální služby o 4,5 miliardy více

  • Zveřejněno: 29.01.2019
EK schválila záměr MPSV zesílit podporu sociálních služeb a péče o děti   Dne 24. ledna 2019 schválila Evropská komise druhou revizi Operačního programu Zaměstnanost, díky které je možné poskytnout další prostředky na rozvoj sociálních služeb. Na revizi navazují i přesuny financí na provoz dětských skupin. Celkem půjde o navýšení podpory do těchto oblastí o 4,5 mld. Kč.