Jde o demokratický a sociální charakter transformace

  • Zveřejněno: 19.03.2019
Prohlášení IG Metall:   Předsednictvo IG Metall vydalo 19. 3. 2019 prohlášení, v němž vyzývá členy této největší oborové odborové organizace, aby se v sobotu 29. června zúčastnili celostátní manifestace, která se uskuteční u Braniborské brány v Berlíně.

Na mrtvé planetě nebude žádná práce

  • Zveřejněno: 15.03.2019
Josef Středula, předseda ČMKOS: Fandíme odhodlání studentů připomenout politikům jejich odpovědnost ČMKOS stejně jako evropské a globální odbory se připojuje k podpoře mezinárodní studentské stávky, která dnes probíhá v 72 zemích pod heslem Pátek pro budoucnost.

Globální odbory jednají s představiteli MMF a Světové banky

  • Zveřejněno: 12.03.2019
Na nejvyšší úrovni jednají v těchto dnech ve Washingtonu DC zástupci globálních odborů ITUC – Mezinárodní odborové konfederace se Světovou bankou a MMF. Toto třídenní jednání dokazuje zájem významných mezinárodních  finančních institucí o podporu růstu pracovních míst, snížení chudoby, genderové nerovnosti, důstojné práce.

Ochrana nízkokvalifikovaných pracovníků

  • Zveřejněno: 11.03.2019
Právní servis speciál   Jakou právní ochranu poskytuje náš právní řád nízkokvalifikovaným pracovníkům, konkrétně zákon o zaměstnanosti a zákoník práce?

Dovolená v případě změny pracovního úvazku

  • Zveřejněno: 11.03.2019
Právní servis   Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 na plný pracovní úvazek. Od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 pracoval (dodatkem pracovní smlouvy) 20 hodin týdně s pravidelným režimem úterý a čtvrtek 8 hodin a ve středu 4 hodiny. Jak určit správně celkový nárok na dovolenou za rok 2018? Jak se posuzuje týden dovolené u kratšího pracovního úvazku s rozdílným rozvržením hodin za směnu?