Návštěva v první linii

  • Zveřejněno: 02.04.2020
Na hasiče se můžeme spolehnout. Každý z nich dělá v těchto dnech svou práci nejlépe jak je to jen možné. 

Výzva Evropské odborové konfederace k přijetí mimořádných makroekonomických opatření k řešení naléhavé situace spojené s Covid 19

  • Zveřejněno: 23.03.2020
Apelujeme naléhavě na evropské instituce a vlády, naše populace se dusí koronavirem Covid 19, fyzicky i ekonomicky. Nikdo by neměl být nucen volit mezi tím, že bude chránit sebe a své blízké a tím, že si zachová svoji práci a příjem a tím potenciálně ohrožovat sebe a ostatní okolo sebe.

Co přinese doba pokoronarovirová? Bez mimořádných opatření prohrajeme všichni

  • Zveřejněno: 19.03.2020
První reakce, které jsme viděli jak ve veřejnosti, tak i ve vyjádřeních vládních činitelů jsou zatím setrvačné, jako by šlo jen o malou epizodu, která za čtrnáct dní pomine. Tak nějak byla formulována první opatření.

Není čas otálet. Mimořádná doba potřebuje mimořádná opatření

  • Zveřejněno: 18.03.2020
Je třeba okamžitě začít vytvářet pro českou ekonomiku masívní podpůrný systém, který pomůže české ekonomice, českým zaměstnancům, českým podnikatelům i všem občanům České republiky překlenout toto nelehké období.