• Zveřejněno: 19.09.2023
Zaměstnanecké benefity hrají důležitou roli z hlediska odměňování zaměstnanců. Většina českých zaměstnavatelů (93 %)
se oblastí benefitů zabývá a poskytuje svým zaměstnancům alespoň jeden benefit.
Průměrně firmy nabízely v roce 2023 svým zaměstnancům 5 benefitů...

Další podrobnější informace jsou k dispozici v souboru ke stažení.
 
 
Průzkum byl realizován v rámci ustanovení §320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2023, projektu ČMKOS s názvem Sociální dialog a benefity: změny na pozadí
pandemie covid-19. Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: