Název projektu: § 320a 2023 - Sociální dialog a benefity: změny na pozadí pandemie covid-19

Termín realizace projektu: 1.1.2023 – 31.12.2023

Cíle a stručný popis projektu:

ČMKOS předkládá tento projekt s cílem zvýšit kvalitu a kapacitu sociálního dialogu v oblasti témat spjatých s celkovou výší odměny za práci a bude se snažit v rámci vzájemných jednání sociálních partnerů a jednotlivých projektových výstupů téma benefitů rozpracovat optikou zástupců zaměstnanců do nových podmínek trhu práce, jak na podnikové úrovni, tak úrovni krajské a celostátní.

Hlavním cílem předkládaného projektu je přispět ke komplexnímu hodnocení celkové odměny za práci v České republice (mzda / plat + benefity) a posílit kapacity sociálních partnerů a jimi vedeného sociálního dialogu, jak na národní, tak odvětvové a podnikové úrovni, v oblasti benefitů a témat s nimi pevně spjatých, včetně daňové oblasti. Projekt je rozdělen do navzájem propojených 4 klíčových aktivit (KA), které propojují expertní činnost, vzdělávání, analytickou práci, podporu vzájemných jednání sociálních partnerů a rozšiřování informací výstupů cílové skupině.