• Zveřejněno: 23.02.2023
Překlad publikace ČMKOS „Konvergence trhu práce a mezd k nejvyspělejším zemím EU“ do anglického jazyka pod názvem "LABOUR MARKET and Wage Convergence with the Most Developed EU Countries"
 

Tento materiál byl přeložen v rámci projektu „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“, Reg. číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR

Přílohy: