NÁZEV PROJEKTU

"Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst"

Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0000084

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP ČR

Doba realizace projektu: 1. července 2022 – 30. června 2025

 

V současné době probíhá hodnotící proces projektové žádosti, další informace o jeho realizaci budou průběžně zveřejnějňovány.