• Zveřejněno: 04.07.2023
Popularizační článek o roli sociálního dialogu "Jak to bylo s odborovými rekreacemi"
SondyRevue, červen 2023

Tento článek byl vydán v rámci projektu „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“, Reg. číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR
Přílohy: