• Zveřejněno: 19.04.2023
Handouty o historii českých odborů v českém a anglickém jazyce
 
Oba handouty byly zpracovány v rámci projektu „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“, Reg. číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR
Přílohy: