• Zveřejněno: 23.02.2023
Překlad dokumentu ČMKOS „Návrh - Koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů v ČR“ do anglického jazyka pod názvem "DRAFT - Concept of Further Education from the Point of View of Social Partners in the Czech Republic"

Tento dokument byl přeložen v rámci projektu „Sociální dialog pro sociální smír a hospodářský růst“, Reg. číslo CZ.03.01.03/00/22_001/0000084, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR

Přílohy: