• Zveřejněno: 01.06.2022
Průzkum
"ZELENÁ EKONOMIKA A ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU: 
soukromý sektor, zástupci zaměstnanců a zaměstnanci - rizika, příležitosti, povědomí"
Soubor ke stažení ve formátu .pdf
 

Materiál byt realizován v rámci projektu ČMKOS §320a ZP 2022 – „Dopady zelené ekonomiky na trh práce,
pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog“,
který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
 
 
Přílohy: