• Zveřejněno: 09.06.2022
Působení odborové organizace u zaměstnavatele je předpokladem toho, aby odborová organizace mohla uplatňovat svá oprávnění. K plnohodnotnému zastupování zájmů zaměstnanců nestačí odbory jen založit....
 
Obsah
1. První kroky po založení odborové organizace
2. Zahájení sociálního dialogu u zaměstnavatele 
3. Realistické cíle a tvorba odborového týmu
4. Na co mají odbory právo? 
5. Základní kapitál odborů: členská základna 
6. Vyjednávání a hledání kompromisů 
7. Učte se a rozvíjejte své dovednosti
8. Právní ochrana a zastoupení
 
 
 
Materiál byt realizován v rámci projektu ČMKOS §320a ZP 2022 – „Dopady zelené ekonomiky na trh práce,
pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog“,
který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: