• Zveřejněno: 13.09.2022
Odborná studie "Enegetická chudoba v ČR a dopady zelené ekonomiky v kontextu vnitrostátní a regionální (evropské) reflexe"
Pohled právní a ekonomicko-politický.
 
 
Soubor ve formátu .pdf je volně ke stažení v příloze.
 
Tato odborná studie byla zpracována v rámci aktivit ČMKOS spojených s naplňováním cílů a výstupů projektu § 320a písm. a) ZP pro rok 2022 „Dopady zelené ekonomiky na trh práce, pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog“. Cílem zpracované studie k energetické chudobě bylo zmapovat základní pojmy z oblasti energetické chudoby, popsat právní úpravu vztahující se k problematice energetické chudoby a vysvětlit reálné důsledky energetické chudoby.
Přílohy: