• Zveřejněno: 06.04.2022
Metodika pro spravedlivý přechod k ekologicky udržitelným ekonomikám a společnostem pro všechny
 
Původní vydání této práce vydal Mezinárodní úřad práce v Ženevě pod názvem
„Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all“
 
Copyright © Mezinárodní organizace práce 2015.
Autorská práva k překladu © Českomoravská konfederace odborových svazů 2022.
Přeloženo a publikováno se svolením.
 

Materiál byt realizován v rámci projektu ČMKOS §320a ZP 2022 – „Dopady zelené ekonomiky na trh práce,
pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog“,
který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: