• Zveřejněno: 22.07.2022
Informačně grafické materiály k tématu zelené transformace, adaptace na klimatickou změnu a roli odborů 1-6
 
 
1. GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ. Základní fakta o příčinách a důsledcích klimatické krize.
 
2. KLIMATICKÁ KRIZE; JAKÉ BUDOU DŮSLEDKY?
    Globální oteplování, sociální nerovnosti a dopady na život v České republice.
 
3. KLIMATICKÁ KRIZE, SCÉNÁŘE BUDOUCNOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ
 
4. SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE. Jak řešit klimatickou krizi spravedlivě k lidem?
 
5. SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE A PROMĚNY SVĚTA PRÁCE
 
6. SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE A ROLE ODBORŮ


Přílohy: