• Zveřejněno: 04.05.2022
1) Na začátku skutečně efektivního vzdělávání by měla být tzv. analýza vzdělávacích potřeb – zjištění toho, co účastníci potřebují, opravdu využijí a co je zajímá. Může mít podobu rozhovoru či online dotazníku pro ty, které budete učit. Čím více informací zjistíte, tím smysluplnější vzdělávání zajistíte.
 
2) Předstoupit před účastníky a "něco říct" není tak těžké. Náročnější je, aby to "něco" mělo hlavu a patu a také naplňovalo cíle, proč lidéna kurz přišli. Hovoříme o tvorbě vzdělávacího obsahu, což je klíčová dovednost lektorů.


Přílohy: