• Zveřejněno: 23.10.2022
Implementace evropské Zelené dohody (EU Green Deal) znamená výzvu pro jednotlivé členské státy. V některých případech vyvolává diskusi, za jakých okolností jde záměrů dohody týkajících se přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku dosáhnout. Pojetí evropské Zelené dohody se blíží konceptu označovanému v odborné literatuře jako tzv. „hluboká dekarbonizace“ (deep decarbonization), což označuje úsilí o zásadní transformaci průmyslového metabolismu (a ekonomiky obecně) s cílem zcela minimalizovat emise skleníkových plynů a vyhnout se tak potenciálně devastujícím dopadům změny klimatu na společnost a ekonomiku. Hluboká dekarbonizace bude vyžadovat zásadní technologické změny v mnoha odvětvích. Jaké konkrétní adaptace průmyslu bude uvedení Zelené dohody do praxe vyžadovat, jaký bude dopad na ekonomiku a jak se na změny mají připravit zaměstnanci závisí na způsobu zvolené dekarbonizační cesty.
 
Dopady dekarbonizace na zaměstnance a zaměstnankyně klíčových odvětví v Česku
 
Dopady delarbonizace v Česku - Manažerské shrnutí
 
Soubory ke stažení ve formátu .pdf
 
Materiály byly realizovány v rámci projektu ČMKOS §320a ZP 2022 – „Dopady zelené ekonomiky na trh práce,
pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog“,
který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: