• Zveřejněno: 03.05.2022
"Adaptace na změnu klimatu a svět práce - příručka pro odbory"
 

Původní vydání této příručky vydala Evropská odborová konfederace pod názvem
„A guide for trade unions. Adaptation to Climate Change and the world of work".

Copyright © Evropská odborová konfederace 2020.
Autorská práva k překladu © Českomoravská konfederace odborových svazů 2022.

Přeloženo a publikováno se svolením.

 

Materiál byt realizován v rámci projektu ČMKOS §320a ZP 2022 – „Dopady zelené ekonomiky na trh práce,
pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog“,
který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.


Přílohy: