Název projektu: § 320a 2022 - Dopady zelené ekonomiky na trh práce, pracovněprávní a sociální ochranu, ochranu soukromí zaměstnanců a sociální dialog

Termín realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022

Cíle a stručný popis projektu:

ČMKOS předkládá tento projekt s cílem zvýšit kvalitu a kapacitu sociálního dialogu (vzájemná jednání sociálních partnerů) v oblasti témat spjatých se zelenou ekonomikou a zelenou transformací jako takovou a bude se snažit definovat neuralgické body takové transformace, a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovních krajských.

Cílem jednotlivých klíčových aktivit předkládaného projektu je podpořit expertní kapacitu sociálních partnerů, zejména odborů v oblasti zelené transformace s cílem relevantně vstupovat do hodnocení možností české pracovněprávní a sociální legislativy v kontextu výzev a požadavků zelené transformace a ekonomiky, zvýšit povědomí sociálních partnerů a jejich členských organizací o politikách dekarbonizace a přechodu na nízko-uhlíkovou ekonomiku, včetně příkladů ze zahraničí.