• Zveřejněno: 01.12.2021
Speciální číslo Sondy Revue ke stažení ve formátu .pdf
 
Toto speciální číslo bylo vydáno v rámci projektu ČMKOS „§ 320a ZP 2021 – Agenturní zaměstnávání (AZ) v právní úpravě a praxi, potírání nelegálních forem AZ“, který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: