• Zveřejněno: 05.01.2022
Srovnatelné pracovní podmínky dočasně přiděleného zaměstnance jsou právně garantovány v právním řádu i nadnárodních pramenech.

Srovnatelné pracovní podmínky jsou základním nárokem každého k uživateli dočasně k práci přiděleného zaměstnance. Jak vyplývá z předložené studie, a předně její právní analytické části, nabízí česká právní úprava prostor pro změny směrem podpory dočasně přidělovaných zaměstnanců. Ať už zvýšení míry odpovědnosti uživatele za vyplácení srovnatelných odměň a nastavení srovnatelných pracovních podmínek, či zvýšení efektivity činnosti zástupce zaměstnanců (např. spolurozhodování při zavádění agenturních činností) a dohlížení nad plněním povinnosti uživatele a zaměstnavatele, nebo zavedení nových sankčních postihů, má a bude mít důsledek na spravedlivý trh práce.
 
 
 
Materiál byl realizován v rámci projektu ČMKOS „§ 320a ZP 2021 – Agenturní zaměstnávání (AZ) v právní úpravě a praxi, potírání nelegálních forem AZ“, který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: