• Zveřejněno: 15.12.2021
Odborná studie (podklad ČMKOS) "AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – optimalizace spolupráce dotčených orgánů státní správy při dozoru nad činností agentur práce" ke stažení ve formátu .pdf
 
Tato studie byla zpracována v rámci projektu ČMKOS „§ 320a ZP 2021 – Agenturní zaměstnávání (AZ) v právní úpravě a praxi, potírání nelegálních forem AZ“, který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: