• Zveřejněno: 09.09.2021
 
Informační brožura "Odbory a agenturní zaměstnávání" ke stažení ve fromátu .pdf
 
Materiál byl realizován v rámci projektu ČMKOS „§ 320a ZP 2021 – Agenturní zaměstnávání (AZ) v právní úpravě a praxi,
potírání nelegálních forem AZ“, který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: