• Zveřejněno: 05.01.2022
Na trhu práce vystupuje řada subjektů. Mezi ně patří nejen zaměstnavatel a zaměstnanec, ale i agentury práce, uživatel, agenturou práce k uživateli dočasně přidělený zaměstnanec a v neposlední řadě i zástupci zaměstnanců – odborové organizace.

Mohou odbory působit i v prostředí agenturního zaměstnávání?
Mohou odbory hájit zájmy agenturou k uživateli dočasně přidělených zaměstnanců?
Jak a jakým způsobem tak mohou činit?

To vše jsou základní otázky, na které se v následujících řádcích metodického postupu pro zástupce a funkcionáře odborových organizací pokusíme odpovědět.
 
Materiál byl realizován v rámci projektu ČMKOS „§ 320a ZP 2021 – Agenturní zaměstnávání (AZ) v právní úpravě a praxi, potírání nelegálních forem AZ“, který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.
Přílohy: