Název projektu: § 320a 2021 - Agenturní zaměstnávání (AZ) v právní úpravě a praxi, potírání nelegálních forem AZ

Termín realizace projektu: 1.1.2021 – 31.12.2021

Cíle a stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je identifikace problémů agenturního zaměstnávání ve vztahu jak k dlouhodobějšímu vývoji, tak k dopadům koronavirové krize, jimž čelí zaměstnanci v důsledku zneužívání agenturního zaměstnávání, obcházení jeho právní úpravy a prováděním skrytého (nelegálního) agenturního zaměstnávání. Budou ověřovány dopady změn zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce provedených v posledních letech na oblast agenturního zaměstnávání, především z pohledu realizace požadavků na efektivní regulaci agenturního zaměstnávání a potírání jeho nelegálních forem. Bude také ověřován vliv této regulace na situaci na trhu práce a na kolektivní vyjednávání, diferencovaně dle odvětví, regionů, velkých měst až po jednotlivé vybrané podniky.