• Zveřejněno: 20.03.2020
  • Autor: Bohumil Čáp

Výzva k přijetí mimořádných makroekonomických opatření k řešení naléhavé situace spojené s Covid 19

Vydělávat na hodnotách, ne na zdraví

Apelujeme naléhavě na evropské instituce a vlády, naše populace se dusí koronavirem Covid 19, fyzicky i ekonomicky. Nikdo by neměl být nucen volit mezi tím, že bude chránit sebe a své blízké a tím, že si zachová svoji práci a příjem a tím potenciálně ohrožovat sebe a ostatní okolo sebe.

Musíme jednat, a jednat rázně. Obáváme se, že nástroje a fondy, které dávají na stůl instituce Evropské unie a jednotlivé vlády nebudou dostatečné. Plné využité flexibility Paktu růstu a stability budou jako kapka v moři, pokud nebudou doplněny o další opatření. Je nutné aktivovat klauzuli pro stav nouze fiskálního kompaktu.

Naléhavě žádáme všechny finanční instituce, aby zabránily ekonomickému šoku a neprofitovaly z této bezprecedentní zdravotní situace. Proto doporučujeme velmi rychlé zavedení následujících opatření:

  • Okamžitě pozastavit obchodování na burzách: po bezprecedentním poklesu na burzovních trzích v celém světě budou podniky i zaměstnanci nevyhnutelně trpět a budou bojovat o přístup k úvěrům.
  • Snížit zápůjční úrokovou sazbu Evropské centrální banky na nula procent či méně (v současnosti je na úrovni 0,25 %), snížit sazbu na hlavní refinanční operace pod současných nula procent a snižovat ještě dále do negativního pásma sazbu vkladové facility (v současnosti na úrovni 0,5 %), a umožnit a motivovat banky k udržování ekonomické aktivity.
  • Evropská centrální banka by měla být připravena „udělat cokoliv“, jak to provedl předchozí guvernér, tedy být připravena znovu nabít „bazuky“ přímých měnových operací a kvantitativního uvolnění. Navíc by kapitálový klíč Evropské centrální banky mohl být dočasně odložen pro účely finanční stability, kdy některé státy budou potřebovat pomoc více než jiné.
  • Zabránit tomu, aby finanční instituce půjčovaly na pozitivní úrok jak členským státům, tak malým a středním podnikům. Malé a střední podniky si buď vytvoří zásoby, nebo zastaví a ukončí svoji činnost, pokud se jim nedostane další podpory. Žádáme, aby všem finančním institucím, nejen národním podpůrným bankám a Evropské investiční bance, ale i soukromým bankám bylo zabráněno úročit půjčky, aby se podniky mohly dostat z krize. Pokud toho není možné dosáhnout pobídkou, musí vlády jednat prostřednictvím nařízení a/nebo zajištěním garance na národní úrovni s podporou evropské úrovně.
  • Evropský stabilizační mechanismus musí v tomto směru sehrát svoji roli a my naléhavě žádáme vlády, aby zajistily získání peněz za nulový nebo negativní úrok a jejich půjčení členským státům s opatřeními, která jsou popsaná výše. Členské státy by navíc mohly využít preventivní úvěrové linky dostupné v rámci Evropského mechanismu stability, ovšem bez veškerých kondicionalit.
  • Dále je třeba seriózně zvážit možnost mechanismu „shazování peněz z vrtulníku“ od Evropské centrální banky k překlenutí přerušeného bankovního transmisního mechanismu, bude-li to nutné, jako způsobu vyrovnání se s poklesem ekonomické aktivity, na podporu příjmů zaměstnanců a k prevenci deflace.
  • Je třeba přijmout zvláštní opatření k regulaci pohybu cen životně důležitých produktů a bydlení, jakékoliv zneužití v této nouzové situaci by mělo být jednoznačně odsouzeno.

Musíme zajistit, aby urgentní opatření, která by měla být zavedena nyní, byla následována strukturovanějšími a důkladnějšími opatřeními na podporu investic a udržitelného ekonomického rozvoje. Musíme využít nynější revizi správy ekonomických záležitostí Evropské unie, kterou v nedávné době zahájila Evropská komise: je naprosto nutná celková revize evropského fiskálního rámce na zdravých ekonomických principech.

Veřejné služby a zaměstnanci ve veřejných službách konají v této bezprecedentní krizi velmi záslužnou práci při ochraně populace a péči o ni. Nyní je čas zajistit, aby oni byli do budoucna financováni udržitelným způsobem, a to drastickým omezením vyhýbání se daňových povinnostem a daňovým únikům. Poděkování potěší, financování je nutné.

Je jasnější než kdy předtím, že fiskální transfery mezi členskými státy, ať už jakýmkoliv způsobem, a evropská centrální fiskální kapacita vydávající bezpečná aktiva jsou v tuto dobu požadované, ale zdá se, že tento cíl je v tuto chvíli zatím nedosažitelný.

Konečně, tady jde o demokratickou kontrolu našeho finančního systému a o nutná opatření k záchraně živobytí lidí a ekonomické činnosti. Jednat rychle a konat společně je jedinou účinnou odpovědí na krizi, která nás postihuj všechny.

Musíme jednat společně, pokud to vše nemá degenerovat do malicherného a rozdělujícího nacionalismu. Musíme jednat společně, protože čelíme stejné hrozbě a virus se na hranicích nezastaví. Jednejme solidárně, za svobodu lidí a našeho společného blaha.

Společně jsme silnější.