• Zveřejněno: 26.05.2020
Učební text "Práce pro lepší budoucnost - změnit pravidla hry"
 
pro účastníky seminářů organizovaných odborovými svazy v rámci projektu ČMKOS 2020
„§ 320a ZP 2020 – Budoucnost práce – investice do lidí a posilování sociálního dialogu“,
který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR. 
Přílohy: