• Zveřejněno: 19.12.2022

Dne 30.11.2022 došlo k ukončení aktivit ČMKOS v projektu NORD II v prodlouženém období, tj. od 1.7.2022 do 30.11.2022 dle dohody s příjemcem a dle dodatku partnerské smlouvy. Veškeré aktivity zástupců ČMKOS v projektu byly řádně a úspěšně ukončeny a provedeny. Většina členů realizačního týmu partnera projektu ČMKOS se zúčastnila závěrečné online konference projektu dne 30.11.2022. Na ní byly shrnuty výsledky, výstupy a přínosy projektu v prosazování sociálního dialogu a jeho prohlubování. Jak zástupci příjemce projektu SP ČR, tak i zástupci partnera projektu ČMKOS konstatovali přínos aktivit projektu pro prohlubování sociálního dialogu a to, že projekt byl úspěšně realizován i při komplikacích, které přineslo období projektu, tj. pandemie COVID-19 a válka na Ukrajině, a to díky úzké a společné součinnosti a spolupráci obou stran, což jen potvrdilo další rozměr sociálního dialogu.

Veškeré výstupy projektu jsou uvedeny na webu Sociální dialog (www.socialnidialog.cz), který je spravován příjemcem projektu SP ČR.