• Zveřejněno: 24.03.2019

 

 

Učební text

100 let od vzniku Mezinárodní organizace práce

● Stoleté úsilí o důstojnou práci
● Práva – mezinárodní úmluvy
● Rovnost, nediskriminace
● Sociální ochrana
● Práce a budoucnost

Přílohy: