• Zveřejněno: 30.06.2022
Závěrečná evaluační zpráva o realizaci projektu ESF "Sociální dialog a Společnost 4.0"

přináší komplexní zhodnocení realizace projektu, jeho průběhu, výstupů i monitorovacích indikátorů
a také některé návrhy na zlepšení pro budoucí projekty
Přílohy: